Historia parafii

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,a ja Was pokrzepię" (Mt 11,28)

Historia

Nie jest znana data erygowania parafii w Grochowalsku. Niektórzy przyjmują wiek XIV. Pierwsze poświadczenie istnienia parafii w dokumentach pochodzi z 1506 roku, gdzie Grochowalsk jest wymieniony jako jedna z parafii archidiakonatu dobrzyńskiego, diecezji płockiej. W granicach diecezji włocławskiej znalazła się po wydaniu przez papieża Piusa XI bulli „Vixdum Poloniae unitas” z 25 października 1925, porządkującej granice diecezji w porozbiorowej Polsce. Początkowo jednak kościół, mimo planów przysłania stałego duszpasterza, pełnił funkcję filii dla pobliskiej parafii w Zadusznikach. Dopiero od 1957 pojawił się pierwszy powojenny proboszcz, ks. Stanisław Dobies.

Wiek XIX

W XIX wieku spisano w oparciu o głoszoną tradycję, że obecną świątynię postawił Wojciech Grochowalski z Grochowalska, po klęskach wojny północnej, w 1707 roku. Inni historycy z kolei sądzą, że powstał ona dopiero w 1784 roku, opierając się na cytacie z ks. Lamentacji Jeremiasza znajdującym się na belce tęczowej wewnątrz świątyni  „O VOS OMNES QUI TRANSITIS PIER VIAM ATTENDITE SI EST DOLOR AD 1784” Pod tą ostatnia datą, jako czasem swojego powstania, budynek został wpisany do rejestru zabytków (nr rej.: A/433 z 15.11.1982).

 Kościół pierwotnie stał w innym miejscu, za wsią, gdzie obecnie znajduje się cmentarz. W 1875 roku za sprawą ks. Józefa Żmijewskiego  kościół przesunięto w bliższe centrum wsi miejsce, w którym pozostał do dziś. Podczas przenosin kościoła, oderwała się część od głównych drzwi , dlatego świątynia jest nieco krótsza od pierwotnie wybudowanej. Kościół jest drewniany, o konstrukcji zrębowej. Ołtarz z późnego baroku przywieziony został z pobliskiego Mokowa. Zdobią go pochodzące z XVIII wieku rzeźby św. Antoniego i św. Jana Ewangelisty. W kościele można zobaczyć obraz św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. Na uwagę zasługuje także zabytkowy obraz z XIX wieku przedstawiający ucieczkę Świętej Rodziny z Egiptu.

Kościół znajduje się na trasie otwartej dnia 23 czerwca 2019 roku mazowieckiej części Drogi Świętego Jakuba do Compostelli w Hiszpanii. [https://camino.net.pl/droga-w-polsce/droga-mazowiecka/] Rycerze z okolicznych terenów są wymieniani jako pielgrzymi w Compostelli już ok. 1380 roku.

Pozostańmy w kontakcie

Adres

Grochowalsk 30
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

Telefon & Email

 +48 54 254 17 11
parafiagrochowalsk@gmail.com​

 

Nr konta parafialnego

 28 9550 0003 2006 0042 1384 0001