Chrzest Święty

"Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony" (Mar. 16, 16)

Kan. 849

Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.

Kto może ochrzcić dziecko?

Zgłosić do chrztu można wyłącznie WŁASNE dziecko. Nie chodzi tu o dziecko własne w sensie biologicznym, ale o takie, które będzie się samemu wychowywać. To ważne, bo w trakcie chrztu rodzice składają obietnicę wychowania dziecka w wierze.

Gdzie ochrzcić dziecko?

W parafii, w której będzie się je wychowywało. Powszechna praktyka szukania innej parafii ze względu na osobisty sentyment do kościoła lub księdza, bliskość sali, na której urządza się przyjęcie albo korzystanie z wizyty u rodziny jest egoistycznym robieniem krzywdy własnemu dziecku. Dla niego te rzeczy nie mają i nie będą miały znaczenia, a będzie przyjmowane do wspólnoty, która z założenia będzie mu obca. Jako dorosły człowiek przez resztę życia będzie musiało przyjeżdżać do nieznanej mu parafii po rozmaite zaświadczenia.

Co mam zrobić najpierw?

Wybrać datę i chrzestnych. Zgłosić się do księdza. Ustalić szczegóły.

Kto może być chrzestnym?

Zasadniczo musi to być osoba poważna, wierząca i mająca wpływ na życie dziecka. Prawo Kanoniczne wymienia jako warunki ukończony 16 rok życia i przyjęty sakrament bierzmowania. Chrzestny nie może być apostatą ani nie powinien żyć w konkubinacie. Można wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Jakie dokumenty dostarczyć przed chrztem?
Jeśli chrzestni są spoza parafii powinni mieć od własnego proboszcza zaświadczenie, że mogą spełniać tę funkcję.
Kto jest moim proboszczem?
Oprócz tego należy przynieść księdzu akt urodzenia dziecka w celu sporządzenia wpisu w księgach parafialnych. To bardzo istotne, żeby wszystkie dane na akcie chrztu zgadzały się z danymi z USC. Nie należy dziecka rejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego pod jednym imieniem, a chrzcić pod innym. Pomoże to uniknąć wielu problemów w przyszłości.
Czy mam coś kupić?

Świecę chrzcielną i białą szatę. Ze świecami na ogół nie ma problemów, ale strój to oddzielna historia.
Szata musi faktycznie być biała. Jej biel symbolizuje nowość życia i jest wyraźnie wspominana w modlitwach. Całkowitym nieporozumieniem są kolorowe szatki z wyhaftowanymi postaciami z bajek.
Ponadto szata powinna rzeczywiście być szatą, czyli czymś, co nałożone „trzyma się ” na dziecku. Nakładanie jako białej szaty czegoś w rodzaju chusteczki do nosa z wyhaftowanym złotym krzyżykiem, co przy każdym ruchu spada z dziecka to nonsens. Symbol momentalnie staje się antysymbolem, znakiem lekceważenia daru Bożego. Akceptowalnym kompromisem są ubranka z doszytymi wstążkami, które można zawiązać w kokardę na karku dziecka.

Zmieniłam/zmieniłem nazwisko dziecku. Czy mam to zgłosić w parafii chrztu?

Tak. I należy dostarczyć do parafii ODPIS ZUPEŁNY aktu urodzenia. Będzie na nim zawarta informacja o zmianie nazwiska. Jest to potrzebne, by proboszcz mógł napisać do Kurii Diecezjalnej podanie o zgodę na dokonanie zmiany w księdze chrztu. Zaniedbanie tego skutkuje przykrymi niespodziankami, najczęściej wówczas, gdy ochrzczony jako dorosła osoba zgłosi się po odpis aktu chrztu i dowie się, że nie figuruje w księgach parafialnych. Będzie to szczególnie niefortunne, gdy odpis aktu chrztu będzie potrzebny „na wczoraj” (proces zmiany danych trochę trwa).

Gdzie może być problem?

Typowe problemy to wspomniany już wybór chrzestnych i parafii. Zwyczaj każe w prośbie o bycie chrzestnym widzieć coś w rodzaju uhonorowania bliskiej osoby spośród rodziny, zaszczytu dla niej. Czasami jest to prośba o wybawienie z kłopotu, skierowana do kogoś, kto jest nam na tyle bliski, że liczymy, iż nie odmówi. Tymczasem to wiara chrzestnego jest kluczowa i o nią należy pytać najpierw. Sam mam wśród znajomych i w rodzinie osoby bardzo wartościowe, które ogromnie cenię, ale których nigdy bym nie prosił o taką przysługę szanując ich przekonania.
Problemem bywa też termin. W kościele nie udziela się chrztu podczas Wielkiego Postu. Chrzcić powinno się w niedzielę podczas Mszy Świętej, na której zgromadzeni są inni parafianie. Dziecko jest przyjmowane do wspólnoty kościelnej, a zatem wspólnota kościelna powinna być obecna. Częścią wspólnoty rodzinnej dziecko jest już wcześniej, więc sama rodzina nie wyraża dobrze tego przyjęcia. Podporządkowywanie sakramentu chrztu „chrzcinom”, czyli rodzinnemu przyjęciu, które np. wygodniej jest urządzić w sobotę jest odwracaniem hierarchii ważności. Chrzest to nie imieniny, które obchodzi się w rodzinie.

Pozostańmy w kontakcie

Adres

Grochowalsk 30
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

Telefon & Email

 +48 54 254 17 11
parafiagrochowalsk@gmail.com​

 

Nr konta parafialnego

 28 9550 0003 2006 0042 1384 0001